města

 

Česká Kamenice - Historické město roku 2005

Klenot ležící na rozhraní tří chráněných krajinných oblastí. Bezesporu jedno z nejmalebnějších městeček českého severu s přibližně 5 700 obyvateli. Vzniklo na konci 13. století v místech, kudy vedla česká obchodní stezka navazující na obchodní stezku norimberskou. Současná Česká Kamenice představuje významné turistické centrum díky své osobité kráse, množství kulturních památek, ale i příhodnou polohou v turisticky poutavé krajině. Díky... více >

Beroun - Historické město roku 2009

Historické město roku 2009, město Beroun s více než 18 tisíci obyvatel, leží na dálnici D5 v těsné blízkosti Prahy. Svojí polohou se stalo atraktivním, snadno přístupným místem pro všechny návštěvníky, kteří milují historii i moderní současnost. Centrum města s historickou radnicí a starodávnou kašnou je obehnáno opevněním z 13. stolení, jehož nejvýznamnější částí jsou 2 městské brány a to Plzeňská na západní a Pražská na východní stran... více >

Kadaň – Historické město roku 1995

Královské město Kadaň získalo statut svobodného královského města kolem roku 1259. Vrcholného rozkvětu zaznamenala Kadaň za vlády císaře Karla IV., který městu udělil mnohá privilegia. Dnešní tvář historického městského jádra zdobí nebývalé množství nádherných měšťanských domů, církevních staveb i zbytků středověkého opevnění. Ne nadarmo je historická část Kadaně od roku 1978 městskou památkovou rezervací. Další historická města v okolí... více >

Františkovy Lázně - Historické město roku 2004

Františkovy Lázně – historické město roku 2004   Františkovy Lázně byly založeny 27. dubna 1793 jako Ves císaře Františka, v roce 1807 jim byl úředně přiznán název Františkovy Lázně. Františkovy Lázně se velice rychle  proměnili na město a v roce 1865 je povýšil císař František Josef I. na město. Po  napojení na saskou, bavorskou a českou železniční síť dostávají rozměr lázní světových a v období před 1.světovou válkou dosahují největší... více >

Klášterec nad Ohří – Historické město roku 1998

Město Klášterec nad Ohří leží v údolí řeky Ohře mezi Doupovskými a Krušnými horami. V roce 1792 zde vznikla třetí nejstarší porcelánka v Čechách, Thunský porcelán se zde vyrábí dodnes. V roce 1883 zde byl objeven pramen Evženie, což dalo vzniknout lázeňskému areálu, který je nyní obnoven. Dominantou města je čtyřkřídlý novogotický zámek, v němž sídlí muzeum českého porcelánu. V historickém centru města se po celý rok koná řada zajímavýc... více >

Kroměříž – Historické město roku 1997

Jedno z nejkrásnějších měst České republiky leží v úrodné rovině Hané na řece Moravě.  Za nynější vzhled vděčí rozsáhlé obnově po 30-leté válce. Město je pokladnicí barokního umění. Na podzim 1848 byl do města přeložen říšský sněm z neklidné Vídně, čímž město získalo velký politický význam. V roce 1885 došlo na kroměřížském zámku k setkání ruského cara Alexandra III. S císařem Františkem Josefem I. Od roku 1953 je střed města Městskou p... více >

Kutná Hora – Historické město roku 1999

Patří k historicky nejvýznamnějším městům České republiky, právem je považována za pokladnici a klenot země. Její historie se začala psát v raném středověku, význam rostl s těžbou stříbra. V r. 1995 byly historické jádro města, chrám sv. Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci zapsány na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Další historická města v okolí: Čáslav, Kolín, Poděbrady, Nymburk, Beroun Praktické informace... více >

Litomyšl - Historické město roku 2000

novy Litomyšl - historické město roku 2000 Litomyšl je město s tisíciletou historií. Dominantou města je renesanční zámek, památka UNESCO. Město je významné i jako rodiště Bedřicha Smetany, jehož jméno každoročně připomíná operní festival. Na 500 m dlouhém, podloubím lemovaném, náměstí lze najít gotickou radnici a řadu renesančních i barokních domů. Další zajímavostí je muzeum Josefa Váchala – Portmoneum. Litomyšl však není pouze histor... více >

Nový Jičín - Historické město roku 2001

Malebné město Nový Jičín, které leží v podbeskydské pahorkatině je protkáno historií. Centrem města je náměstí pravidelného tvaru s loubími po všech 4 stranách, budova Žerotínského zámku se stálou expozicí o výrobě klobouků, která má ve městě svou tradici. Milovníci kultury si přijdou na své v Beskydském divadle či kině Květen. Město skýtá řadu možností ke sportovnímu vyžití bazén, tenisové kurty, squash, zimní stadion, basketbalovou ha... více >

Polná - Historické město roku 2006

Ve starobylém městě Polná v srdci Vysočiny (první písemná zmínka 1242) žije v současné době více než 5000 obyvatel. Někdejší sláva města se zrcadlí v množství historických památek, kterým vévodí dominantní děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie (národní kulturní památka) a goticko-renesanční areál hradu a zámku. Nostalgickou a starosvětskou atmosféru vnitřního města, jehož kolorit ukrývá i pamětihodnosti židovské kultury, doplňují rozma... více >

Prachatice – Historické město roku 2002

Město si zachovalo dodnes svoji renesanční podobu a bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Renesanční perla na Zlaté Stezce, město, které je odedávna vstupní branou Šumavy, se pyšní bohatě zdobenými fasádami měšťanských domů a svým uceleným prstencem městského opevnění, každoročně přiláká davy turistů. K Prachaticím neodmyslitelně patří osoba a odkaz celosvětové známého rodáka J. N. Neumanna, prvního svatého USA. Město je ideální... více >

Spálené Poříčí – Historické město roku 2003

Spálené Poříčí - malé podbrdské městečko s památkovou zónou. Poprvé je zmíněno v roce 1239. Ve 14. století byla dokončena jeho dodnes zachovaná půdorysná dispozice s rozlehlým náměstím, kostelem, tvrzí a rozdělením katastru na 24 lánů. Větší rozvoj města nastal v době renesance, kdy město vlastnil rod Vratislavů z Mitrovic. V době třicetileté války opakovaně vyhořelo a získalo tak přízvisko „Spálené“. Městečko s atmosférou počátku 20.st... více >

Svitavy – Historické město roku 1994

Město na zemské hranici Čech a Moravy láká neopakovatelnou atmosférou historického jádra, zcela opraveného v roce 1994. Setkávají se zde snad všechny architektonické styly. Město sice získalo v 19. století průmyslový ráz, ale zůstaly jedinečné krásy církevní a měšťanské architektury. Dnes jsou Svitavy městem kultury a sportu, moderním a pulzujícím místem pro aktivní trávení volného času a výchozím bodem zájmové a poznávací turistiky. Da... více >

Šternberk – Historické město roku 2008

Vítejte ve Šternberku, moderním městě s bohatou historií, které je více než 105 let spjato s pořádáním mezinárodních automobilových závodů na známé trati Ecce Homo a městě, které v  roce 2011 otevře návštěvníkům jedinečnou Expozici času. Pouze ve Šternberku vás městskou památkovou zónou provedou klikotoče - originální informační systém, který nabízí zábavu v kombinaci se získáváním informací. Město Šternberk leží v Olomouckém kraji, při... více >

Třeboň - Historické město roku 1996

Město obklopené rybníky, první zmínky z pol. 13. stol.  Od r. 1365 se objevuje i český název, dříve pouze Wittingau (Vítkův luh). Největšího rozmachu dosahuje Třeboň v 16. a na počátku 17. stol.  za Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Po r. 1611 přicházejí Švamberkové, r. 1660 se stávají vlastníky třeboňského panství Schwarzenbergové. V 19. stol. vznikají v Třeboni rašelinové lázně. Od r. 1960 má město lázeňský statut, r. 1978 vyhlášeno mě... více >

Znojmo - Historické město roku 2010

ZNOJMO – Historické město roku 2010 Znojmo je bývalé královské město  a  hraniční pevnost na pomezí jižní Moravy a Dolních Rakous. Po Brnu je to  druhé největší sídlo v Jihomoravském kraji. Historie města Znojma sahá k době prehistorické, kdy se začaly budovat různá hradiště. Nejznámější a největším hradištěm bylo v období velkomoravské Hradiště  sv. Hippolyta. Tuto funkci přebral od roku 1037 přemyslovský hrad, který založil kníže Břet... více >

Jindřichův Hradec – Historické město roku 2007

Jindřichův Hradec, město s bohatou historií, leží v krajině, která se zvedá od rybníků Třeboňské pánve ke Křemešnické vrchovině a České Kanadě. Bylo založeno na dávné stezce z Prahy do Vídně v blízkosti hranice s Rakouskem. Podle listiny zemského komtura existuje jako město od roku 1293. V současnosti žije v Jindřichově Hradci přibližně 23 000 obyvatel. Od roku 1994 je univerzitním městem, díky sídlu Fakulty managementu VŠE v Praze. Dal... více >

Uherské Hradiště - Historické město roku 2011

Uherské Hradiště bylo založeno roku 1257 Historie někdejšího královského města Uherské Hradiště je bohatá a sahá do dávné minulosti. Mírné klimatické podmínky a úrodná půda v nivě řeky Moravy předurčily tato místa pro rané osídlení, které je zde doloženo již ve starší době kamenné. Na křižovatce obchodních cest, vedoucích od severu k jihu a od západu k východu, vznikl v 8. a 9. století důmyslný ostrovní pevnostní systém. Tři původně pus... více >

Jilemnice - Historické město roku 2012

více >