města

 

Znojmo - Historické město roku 2010

 
 
 

ZNOJMO – Historické město roku 2010

Znojmo je bývalé královské město  a  hraniční pevnost na pomezí jižní Moravy a Dolních Rakous. Po Brnu je to  druhé největší sídlo v Jihomoravském kraji.

Historie města Znojma sahá k době prehistorické, kdy se začaly budovat různá hradiště. Nejznámější a největším hradištěm bylo v období velkomoravské Hradiště  sv. Hippolyta. Tuto funkci přebral od roku 1037 přemyslovský hrad, který založil kníže Břetislav I. V roce 1055 na hradě vzniklo údělné přemyslovské knížectví. Další zásadní krok k rozšíření města udělal roku 1190 znojemský kníže Konrád II. Ota, když založil premonstrátský klášter v Louce. Roku 1226, na základě královského privilegia Přemysla Otakara I., uděluje Znojmu dekret města a Znojmo se stává městem královským. Ve 13. a 14. století město Znojmo jen vzkvétalo. Mělo již dlážděné ulice, vodovodní rozvody a dvě nemocnice.

Město Znojmo, ležící  na levém břehu řeky Dyje, své návštěvníky očaruje svoji nezaměnitelnou atmosférou. Mohou zde zhlédnout památky všech architektonických stylů, zažít dobrodružství v podobě návštěvy jednoho z největších bludišť podzemních chodeb ve střední Evropě, podniknout výlet do nedotčené přírody nejmenšího národního parku v ČR, nabrat síly v jednom z mnoha romantických vinných sklípků a dobrou noc si nechat popřát od ponocného. Ať už dáváte přednost poklidnému objevování historie, adrenalinovým sportovním zážitkům nebo kulinářskému umění u sklenky vína, město Znojmo splní veškerá vaše očekávání.

Znojmo je jako učebnice stavebních stylů. Můžete si vybrat mezi hradním areálem s barokním zámkem a románskou rotundou, gotickým chrámem, desítkami měšťanských domů z období renesance či funkcionalistickými vilami dvacátého století. Mezi památkami můžete korzovat pěšky nebo využít turistického vláčku, který vás proveze těmi nejzajímavějšími místy Znojma.

Díky příhodným klimatickým podmínkám se zde daří vinařství a ovocnářství. Znojmo se stalo proslulé rovněž okurkami. Dnes je město  centrem vinařství a cílovým místem milovníků přírody a to zejména zásluhou Národního parku Podyjí.

 

Další historická města v okolí: Městys  Vranov nad Dyjí, Moravské Budějovice, Jaroměřice nad Rokytnou

 

Praktické informace:

Turistické informační centrum Znojmo, Obroková 10 (centrum-pěší zóna)

Tel./Fax:  515 22 25 52, E-mail: tic@beseda.znojmo.cz, http://tic.znojmocity.cz/

Turistické informační centrum Znojmo, Hradní ul.

Tel.: 515 261 668, E-mail: hrad1@beseda.znojmo.cz,  http://tic.znojmocity.cz/

XI.-IV. po-pa 08.00-18.00, so 09.00-13.00, V.-VI., IX.-X. po-pa 08.00-18.00, so 09.00-17.00, ne 10.00-17.00, VII.-VIII. po-pa 08.00-19.00, so 09.00-19.00, ne 10.00-19.00

Doprava

Znojmo je dopravně  napojeno silnicemi I. třídy na Prahu, Brno a Vídeň. Osobní železniční doprava je nejfrekventovanější ve směru na Vídeň, Jihlavu a Břeclav.

Přesné časy spojů najdete na  http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

Doporučujeme navštívit:

Znojemský hrad - původně přemyslovský hrad, který leží na skalním ostrohu nad řekou Dyjí, byl  založen v 11. století. V období baroka byl pány z Deblínu přestavěn na zámek. www.znojmuz.cz

 

Rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny - je jedinou zcela dochovanou památkou přemyslovského knížecího hradu ve Znojmě, založeného patrně již knížetem Břetislavem I. jako součást opevnění jižní hranice přemyslovské Moravy. Tato románská rotunda z první poloviny 11. století s ojedinělou galerií přemyslovských knížat  je  národní kulturní památkou. www.znojmuz.cz

 

Minoritský klášter- založený ve  13. století králem Přemyslem Otakarem I. V současné době zde sídlí  Jihomoravské muzeum, které zde prezentuje svoje bohaté sbírky. www.znojmuz.cz

Radniční věž - symbol města, 80 m vysoká vyhlídková věž byla postavena v letech 1445 - 1448 mistrem Mikulášem ze Sedlešovic v pozdně gotickém slohu. Z jejího ochozu lze vidět Pálavu i výběžky dolnorakouských Alp. www.znojmocity.cz

 

Vlkova věž, součást středověkého městského opevnění ze 13. století, www.znojmocity.cz

 

Znojemské podzemí - tajuplný labyrint podzemních chodeb, rozprostírající se pod celým středověkým městem, patří k největším ve střední Evropě. Bludiště podzemních chodeb a sálů ve čtyřech patrech pod sebou vzniklo v průběhu 14. až 15. století. Jeden z TOP CÍLŮ Jižní Moravy. www.znojmocity.cz

 

Nenechte si ujít:

Loucký klášter - bývalý klášter premonstrátů, nabízí prohlídku reprezentativních sálů, vinařského muzea, krypty klášterní baziliky a  ochutnávku vín v klášterních sklepích. www.znovin.cz/

Muzeum motorismu - s exponáty automobilů, motocyklů, jízdních kol a dětských kočárků,  vyrobených do 50. let  20. stol. Muzeum se nachází v bývalé elektrárně na břehu řeky Dyje.  www.muzeum-motorismu.cz Muzeum se nachází v bývalé elektrárně na břehu řeky Dyje (ulice Koželužská 44, u hospůdky U obří hlavy). Vybudoval a zprovoznil jej nadšenec Jan Drozd.

Život všem prostorám vdechují vtipně instalované figuríny v dobovém oblečení a doplňky dokreslujícími atmosféru provozu tehdejší doby: řidiči, cestující, prodejci, policie i chodci. Pro nejmenší návštěvníky je připraveno překvapení v podobě „oživených“ maket dítěte, taxikáře atp. a hraček daného období. Skutečné znalce potěší dobové prospekty, řidičské a technické průkazy, fotografie aj. archiválie. Muzeum se nachází v bývalé elektrárně na břehu řeky Dyje (ulice Koželužská 44, u hospůdky U obří hlavy). Vybudoval a zprovoznil jej nadšenec Jan Drozd.

Život všem prostorám vdechují vtipně instalované figuríny v dobovém oblečení a doplňky dokreslujícími atmosféru provozu tehdejší doby: řidiči, cestující, prodejci, policie i chodci. Pro nejmenší návštěvníky je připraveno překvapení v podobě „oživených“ maket dítěte, taxikáře atp. a hraček daného období. Skutečné znalce potěší dobové prospekty, řidičské a technické průkazy, fotografie aj. archiválie.

 

Turistický vláček - 1,5 h trvající jízda skýtá pohodlnou prohlídku města z  vláčku  s výkladem  průvodce, zastávky na zajímavých místech a vyhlídkových bodech, možnost občerstvení, www.znojmocity.cz

Gránické údolí -  rozkládá se mezi Znojmem a Hradištěm v údolí  Gránického potoka.  Údolí   je protkáno sítí serpentinových značených stezek pro pěší (místní vycházkové okruhy). Podél potoka vede cyklotrasa.   www.znojmocity.cz

Kostel sv. Hippolyta, Znojmo-Hradiště - leží v areálu kláštera křížovníků s červenou hvězdou,  barokně přestavěný kostel s freskou od F. A. Maulbertsche v kupoli, jehož původ sahá až do 9. století. www.znojmocity.cz

Krokoland - terárium s krokodýly nilskými se nachází v suterénních prostorách hotelu Dukla. www.hotel-dukla.cz

Městská plovárna Louka - moderní koupaliště s vodními atrakcemi, sportovišti a zatravněnou plochou v bezprostřední blízkosti Louckého kláštera v jižní části Znojma. Kapacita plovárny je 2450 návštěvníků. www.plovarnalouka-znojmo.cz

Památník Prokopa Diviše ve Znojmě - Příměticích památník od Bohuslava Fuchse s modelem prvního bleskosvodu v Evropě u farního kostela sv. Markéty v Příměticích upomíná na předního znojemského vzdělance Prokopa Diviše. . www.znojmuz.cz

 

Vodní mlýn ve Slupi – národní kulturní památka. Renesanční, nově zrekonstruovaná budova je vybavena čtyřmi různými mlýnskými složeními, která jsou návštěvníkům předváděna v ukázkovém provozu. www.technicalmuseum.cz

Malovaný sklep v Šatově - překrásný vinný sklep, vyzdobený plastickými malbami od jednorukého šatovského rodáka Maxmilliana  Appeltaueara. Sklep je vyhloubený v pískovcovém svahu nad Šatovem.  www.malovany-sklep.cz

Pěchotní srub - vojenské muzeum  v Šatově - byl součástí  opevňovacích systémů budovaných v českém a moravském pohraničí v letech 1935-1938 www.technicalmuseum.cz

Kostel sv. Wolfganga v Hnanicích - v interiéru tohoto gotického kostela se nachází  památná studna se starým kamenným roubením a nápisem modlitby ke sv. Wolfgangu. www.obechnanice.cz

 

Národní park Podyjí

Návštěvnické středisko Správy Národního parku Podyjí, Čížov

Tel.: 606 710 300, 515 291 630,  E-mail: infocentrum@nppodyji.cz, www.nppodyjí.cz

Trasy od 5 – 40 km, pěšky nebo na kole, bližší informace o trasách viz TIC Znojmo nebo Návštěvnické centrum Správy Národního parku Podyjí, Čížov,

Národní park Podyjí - je rozlohou nejmenším národním parkem v ČR - 63 km², plocha jeho ochranného pásma činí 29 km². NP Podyjí se rozprostírá mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí na českém i rakouském břehu řeky Dyje a jeho návštěvnici zde mohou kromě vzácných živočišných a rostlinných druhů obdivovat hluboká údolí, meandry řeky Dyje z vyhlídek nad údolím, vřesoviště, kamenná moře, atp. www.nppodyjí.cz

Celé území národního parku je protkáno hustou sítí vyznačených tras pro pěší, cykloturisty i jezdce na koních.

Králův stolec - v lesích Národního parku Podyjí na jihozápad od Hradiště sv. Hippolyta se vysoko na příkrém skalním svahu v zákrutu řeky Dyje vypíná  dřevěný vyhlídkový  altán zvaný Králův stolec. www.nppodyjí.cz

Sealsfieldům kámen - v lesích nad Trauznickým údolím, pět kilometrů na jihozápad od středu Znojma, najdeme jednu z nejkrásnějších vyhlídek Národního parku Podyjí. Na začátku 19. století učarovala rodákovi z nedalekých Popic, světově proslulému spisovateli Charlesi Sealsfieldovi, který zde rád sedával a meditoval. www.nppodyjí.cz

Šobes - vinice Šobes se nachází v Národním parku Podyjí na mezinárodní cyklotrase Greenways, možno ji navštívit celoročně, dostupná pouze pěšky nebo na kole. Ochutnávka je za příznivého počasí přímo uprostřed vinice.  www.znovin.cz

Nový Hrádek - národní kulturní památka. Areál dnešní zříceniny  je tvořen dvěma hrady – gotickým s obytným palácem a předním hradem, který se vyvinul z předsunutého opevnění. Během třicetileté války byl hrad dobyt Švédy a pobořen. www.novy-hradek.eu

Hardeggská vyhlídka - nedaleko od obce Čížov. Vyhlídka skýtá mimořádný pohled do údolí Dyje a na město Hardegg.  www.nppodyjí.cz

 

Nezapomeňte navštívit i ostatní historická města:

Vranov nad Dyjí

městys v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji, 18 km západně od Znojma na řece Dyji. Původně byl založen jako osada pod zeměpanským hradem, postaveným na ochranu jižní hranice. První písemná zmínka o hradu Vranov pochází z roku 1100, je uvedena v Kosmově kronice. Ve 14. století přechází Vranov do majetku šlechty a od roku 1383 je městečkem. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

Pamětihodnosti:
zámek, kostel Nanebevzetí Panny Marie, rotunda sv. Ondřeje, morový sloup na náměstí, socha sv. Jana Nepomuckého…


Turistické informační centrum Vranov nad Dyjí,
Náměstí 47

Tel./Fax:   515 296 285, E-mail: infocentrum@ouvranov.cz,  www.vranov-region.cz

 

Zámek ve Vranově n. D. - patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka. Vznikl přestavbou ze zeměpanského románsko-gotického hradu. Současnou podobu mu vtiskli hrabata Althannové. Ti na sklonku 17. století nejdříve postavili sál předků. Vzápětí vybudovali zámeckou kapli Nejsvětější Trojice a v 18. století pak přestavbu dovršili obytnými budovami čestného dvora. www.zamek-vranov.cz

Vranovská přehrada nazývaná „Moravský Jadran“, ideální pro koupání a vodní sporty. Od přehradní hráze odplouvají lodě na vyhlídkové plavby po celé délce přehradní nádrže cca 30 km až k hradu Bítov. Na Vranovské pláži  je v letní sezóně v provozu  lanové centrum, půjčovna loděk, vodní atrakce, letní kino, akce pro děti, sportovní soutěže. www.vranovskaprehrada.cz

Hrad  Bítov - původně královský hrad  se vypíná na srázném ostrohu nad řekou Želetavkou, náleží k největším a nejstarším moravským hradům. Zajímavé jsou i hradní interiéry, kde se kromě bohaté zbrojnice nachází i největší sbírka vycpaných psů v Čechách. www.hradbitov.cz

Rozhledna Rumburak u Bítova - nedaleko hradu Bítov s výhledem po širokém okolí. Tato zděná rozhledna, vysoká  30 metrů, je součástí sportovně-rekreačního areálu Rumburak, který se nachází na úpatí Velkého kopce (494m). www.restaurantrumburak.cz

Zřícenina hradu Cornštejn – hrad  byl založen ve 14. století a svého času patřil mezi mocné moravské hrady. Od konce 16. století byl ale opuštěný, a proto o něm dnes můžeme mluvit jen jako o zřícenině. V sezoně se tu koná spousta zajímavých akcí: vystoupení šermířů a kejklířů nebo historické muzicírování. www.znojmuz.cz

1.české muzeum motocyklů v Lesné - muzeum motocyklů  je spojené s restaurací a menším kempem. Můžete si zvolit buď příjemné posezení mezi vystavenými exponáty, anebo prohlídku přibližně stovky historických motocyklů, sajdkárů a automobilů domácí i zahraniční výroby z předválečných i poválečných let.  www.veteransalon.cz

 

Moravské Budějovice

město v okrese Třebíč v kraji Vysočina,  na dopravní spojnici mezi Jihlavou a Znojmem na potoce Rokytka. Součástí města jsou části Jackov, Lažínky, Vesce a Vranín. První zmínka o Moravských Budějovicích pochází z roku 1231. Město tehdy leželo na tzv. Haberské  stezce a  patřilo pod bítovský hrad.

Centrum města tvoří dvě úzká náměstí, která na sebe navazují pod pravým úhlem. V blízkosti náměstí je areál zámku s kostelem svatého Jiljí. Na náměstích i v přilehlých ulicích se dochovalo několik měšťanských domů. Z městského opevnění se dochovaly části zdí, dvoupatrová bašta a jedna ze vstupních bran. Historická část města  byla  prohlášena  městskou památkovou zónou.

Pamětihodnosti:

zámek, kaple sv. Jana Nepomuckého, kaple sv. Anny, kaple sv. Michala, farní kostel sv. Jiljí, židovský hřbitov

 

Turistické informační centrum Moravské Budějovice, Zámek – náměstí Míru 1

Tel.: 603 207 511, 564 409 555 ,  E-mail: tic@besedamb.cz; tic@infomb.cz, www.infomb.cz

 

Zámek a muzeum - barokně klasicistní zámek z 2. poloviny 17.století  nechal vystavět hrabě Rudolf Jindřich Schaumburk z radnice a čtyř měšťanských domů. Interiéry a dispozice zámku jsou převážně renesančního a barokního původu. Muzeum Vysočiny Třebíči zde vybudovalo expozici zachycující historii města, zaniklá a zanikající městská řemesla. V zámeckých konírnách jsou pořádány nejrůznější výstavy a koncerty. www.mbudejovice.cz

 

Kaple sv. Michala (rotunda) - původně románská rotunda stojí na jihovýchodní straně kostela. Stavba válcovitého tvaru pochází zřejmě ze 13. století. Jeho spodní část sloužila jako kostnice, horní jako kaple s nástropní freskou „Posledního soudu“ z roku 1726. www.mbudejovice.cz

Chrám sv. Jiljí -  trojlodní chrám s presbytářem. Původně románský kostel z 1. poloviny 13. století. Z období gotiky pochází kněžiště. V období baroka byly přistavěny lodě a 50 m vysoká věž, která byla vystavěna při severní straně presbytáře roku 1714. Dochovaly se v ní dva zvony.  Věž kostela je přístupná veřejnosti. www.mbudejovice.cz

 

Masné krámy - stály na tzv. Dolním rynku, dnes náměstí Míru a první zmínka o nich pochází z roku 1522. V roce 1837 byly tyto masné krámy zrušeny a namísto nich bylo v roce 1839 postaveno nových 12 krámů ve tvaru podkovy na zahradě a části školního dvora v dnešní Purcnerově ulici. www.mbudejovice.cz

 

Jaroměřice nad Rokytnou

město ležící v Jaroměřické kotlině Jevišovické pahorkatiny na úpatí Českomoravské vrchoviny asi 13 km od Třebíče. Město je bohaté svým kulturním dědictvím, a to zejm. tamním barokním zámkem s kostelem svaté Markéty a působením Františka V. Míči a Otokara Březiny. Od roku 1999 je známo konáním Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského.

Pamětihodnosti:

státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou, kaple svatého Josefa, kaple svaté Kateřiny, kostel sv. Markéty, sloup Nejsvětější Trojice…

 

Turistické informační centrum Jaroměřice nad Rokytnou, Městské kulturní středisko, Komenského 1029

Tel.:568 408 026, E-mail: tic@jaromericenr.cz, www.jaromericenr.cz

Zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou - barokní zámek  patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě. Původní středověká tvrz byla koncem 16. stol. přestavěna na renesanční zámek. Do barokní podoby byl zámek přebudován za nejvýznamnějšího rodu,  Questenberků. Současně s budovami vznikla i zámecká zahrada francouzské typu. www.zamek-jaromerice.cz

 

Chrám sv. Markéty – tento barokní děkanský kostel je rovnocennou a nedílnou součástí zámeckého souboru. Chrám byl v polovině minulého století v havarijním stavu a byl zachráněn díky děkanu P. Václavu Küchlerovi a s pomocí místních farníků. www.jaromericenr.cz

Muzeum Otokara Březiny -  bylo zřízeno Společností Otokara Březiny v roce 1931 v domě, kde až do své smrti bydlel. Ve fasádě domu je zasazena pamětní deska s básníkovým reliéfem, vytvořená podle podobizny od jeho přítele Františka Bílka. V poschodí – bývalém básníkově bytě – najdeme expozici uměleckých děl a osobních předmětů z Březinova majetku. www.jaromericenr.cz


Fotogalerie