města

 

Polná - Historické město roku 2006

 
 
 

Ve starobylém městě Polná v srdci Vysočiny (první písemná zmínka 1242) žije v současné době více než 5000 obyvatel. Někdejší sláva města se zrcadlí v množství historických památek, kterým vévodí dominantní děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie (národní kulturní památka) a goticko-renesanční areál hradu a zámku. Nostalgickou a starosvětskou atmosféru vnitřního města, jehož kolorit ukrývá i pamětihodnosti židovské kultury, doplňují rozmanité přírodní scenérie v nejbližším okolí. Historické město Polná si vás proto dovoluje pozvat k návštěvě…

Další historická města v okolí: Brtnice, Chotěboř, Jihlava, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Pacov, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Počátky, Přibislav, Telč

Praktické informace:

Informační centrum Polná,
Husovo nám. 39, 588 13  Polná
+420 567 559 211, www.infocentrumpolna.cz, www.město-polna.cz, infocentrum@mu-polna.cz,
po-pá 8.00-12.00, 12.30-16.30, so-ne 9.00-11.30, 12.30-15.30 hod.

Doprava

AUTOBUS
Z krajského města Jihlavy funguje autobusové spojení do města Polná ve všední dny cca každých 60 minut.
AUTOMOBIL/KOLO

Kromě autobusového spojení se lze dostat do Polné pouze individuálními prostředky - osobním automobilem (z dálnice D1 je možné se do Polné dostat z exitů - Velký Beranov, Pávov a Měřín) či na kole (např. je možné využít dálkovou cyklotrasu č. 16).

 

Doporučujeme navštívit:


Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie
Postavený v letech 1700-1707 podle původních plánů italského mistra Dominika de Angeli. Trojlodní barokní bazilika je jedna z nejmohutnějších u nás - 63 m dlouhá, 26 m široká a 22 m vysoká. Po požáru v roce 1863 byla znovu postavena věž podle návrhu arch. Schmoranze a sahá do výšky 64 m. Interiér je bohatě vyzdobený štukatérskou prací florentinských umělců. Jsou zde hrobky rodu Žejdliců, 10 oltářů, cínová křtitelnice z roku 1617 a Sieberovy varhany - největší zachovaný barokní nástroj domácí provenience. V roce 2008 byl tento polenský skvost prohlášen národní kulturní památkou a je plánována generální obnova (září 2010 – červen 2012).

Areál hradu a zámku – Městské muzeum
Původně hrad ze 13. století, přestavěný renesančně a barokně, představuje soubor fragmentů architektonických objektů rozmanitého slohového pojetí. Po požáru r. 1794 již nebyl obnoven v původní velikosti. Dnes je Areál hradu a zámku kulturním centrem. Je zde umístěno Městské muzeum,  Základní umělecká škola, Kulturní středisko s kulturním sálem a Zámecká restaurace s ubytováním. Na nádvoří je kašna z roku 1693. K areálu patří letní scéna a Městské kino.

Synagoga – Regionální židovské muzeum

Klenutou synagogu postavili Židé po vzniku ghetta v roce 1684. Po několika požárech byla vždy znovu přestavěna. Jako svatostánek přestala synagoga sloužit v roce 1943. Několik desetiletí stavba chátrala, chystané demolici zabránily společenské změny po listopadu 1989. Po rekonstrukci, skončené v roce 2000, byla zpřístupněna veřejnosti. V současné době je synagoga majetkem Federace židovských obcí v Praze a slouží jako Regionální židovské muzeum se stálými expozicemi „Příběh Leopolda Hilsnera“ a „Historie Židů v Polné“.  Vnitřní prostory slouží také k pořádání výstav a koncertů. Z prostředků EU probíhá rozsáhlá komplexní revitalizace židovského ghetta.

Stará polenská škola

Stará polenská škola je oddělenou expozicí Městského muzea Polná. Je umístěna v tzv. Brožově domě v Poděbradově ulici čp. 77. Objekt je ukázkou typického měšťanského renesančního domu s cennými dobovými prvky. Stálá, turisticky vyhledávaná expozice dokumentuje historii školství od pol. 18. století do konce 19. století. Tvoří úplný interiér třídy z poloviny 19. století, byt učitele, kabinet přírodnin a černá kuchyně. Základem expozice je inventář staré polenské školy s typickými dobovými školními potřebami.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov s ohradní zdí a branou se nachází 700 m severozápadně od Husova náměstí za ulicí Pod Kalvárií. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1622, tedy z období po bitvě na Bílé hoře. Jsou na něm pozoruhodné barokní, klasicistní a novodobé náhrobky, jejichž počet čítá více než tisíc. Hřbitov opravuje a udržuje nezávislá skupina dobrovolných nadšenců z Polné a Jihlavy. V roce 1994 byla dokončena oprava vstupní brány, pokračuje oprava poškozených pomníků a obvodového zdiva.

 

Nenechte si ujít:


Možnost návštěvy areálu volného času „U Studánky“ - sportoviště s umělým zatravněním, U-rampou, pinpongovými stoly, basketbalovými koši a dětským hřištěm s houpačkami.

Možnost návštěvy rekreačního a sportovního areálu u rybníka Peklo - přírodní koupaliště,  jízdy na lodičkách či šlapadlech, hřiště pro beach volejbal, fotbal, horolezecká stěna, pinpongové stoly, basketbalový koš, petangue.Nezapomeňte navštívit i další historická městaBrtnice

První zachovaná písemná zmínka o Brtnici je v darovací listně vydané v roce 1234. Brtnice byla povýšena v roce 2000 na město. Leží v údolí říčky Brtnice, na komunikaci Jihlava-Třebíč. Název města je odvozen od míst, kde stávaly včelíny = brtě. Až do třicetileté války byla Brtnice jedním z nejbohatších městeček na Jihlavsku, kvetoucím obchodem a řemesly. Celková zastavěná plocha města Brtnice činí 26,1335 ha. Brtnice má 38 památkově chráněných objektů. Vyhlášená památková zóna obce činí asi jednu třetinu ze současně zastavěného území obce.

Informační centrum Brtnice
Náměstí Svobody 74 (Dům Valdštejnů), 588 32 Brtnice
+420 567 571 722, www.brtnice.cz, infocentrum@brtnice.cz

Valdštejnský dům č. p. 74
V nárožním domě na náměstí proti kostelu naleznou návštěvníci Brtnice infocentrum s bohatou nabídkou publikací, pohlednic atd. Nabízí také muzejní expozici, věnovanou důležitým událostem ze staletých dějin města a exponáty, které minulost dokládají.

Hoffmannův dům č. p. 263
Hoffmannův dům je významnou stavební i kulturně-historickou památkou. Uzavírá východní část náměstí. Objekt vzniklý nejspíše ze dvou menších domů, z nichž levý byl postaven patrně okolo roku 1500. Před požárem v roce 1760 byl již patrový, potom byla připojena pravá část. Dům vlastnilo několik generací předků architekta Josefa Hoffmanna (narozen 1870 v Brtnici, zemřel 1956 ve Vídni). V roce 2003 byl dům podle fotografií Hoffmannových úprav restaurován do podoby, kterou mu vtiskl Josef Hoffmann. Od roku 2006 je Hoffmannův dům společným pracovištěm Moravské galerie Brno a Rakouského muzea užitého/současného umění Vídeň. Ve dvorním traktu je veřejná knihovna.

Doprava

Město Brtnice je od Polné vzdáleno cca 26 km. Spojení mezi oběma městy je možné autobusovou dopravou (přestup Jihlava – odtud možno i vlakem). Silnice je vhodná i pro cykloturistiku.

 

Chotěboř

Město Chotěboř leží v území jižně od Železných hor náležejících k západní části Českomoravské vrchoviny.  V roce 1949 se stává okresním městem a od roku 1960 součástí Východočeského kraje, následně od roku 2003 kraje Vysočina a zároveň obcí s rozšířenou působností výkonu státní správy III. stupně. Správní obvod má 22 tisíc obyvatel v 31 obcích. Je největším členem Svazku obcí Podoubraví co do počtu obyvatel, ale i rozlohy.

Informační centrum v objektu Městské knihovny

Krále Jana, 583 01 Chotěboř

+420 569 626 634, www.choteborinfocentrum.webk.cz, infocentrum@chot.cz

Zámek  v Chotěboři
Nachází se na severním okraji města. Původně tvrz později na jejím místě vystavěný  jednopatrový čtyřkřídlý  zámek s nádvořím. Hlavní vchod má bosovaný portál se znakem Kinských s rokem dokončení stavby 1702. Jižní průčelí je obráceno do anglického parku. Po požáru v roce 1927 byla původní valbová střecha nahrazena střechou mansardovou. Objekt se  nachází v Městské památkové  zóně.
Bonus: vstup do celého objektu zdarma + vstup do soukromých prostor (jinak nepřístupné)

Kaple sv. Anny u Chotěboře

Je dominantou, která se nachází na vyvýšeném místě v blízkosti města Chotěboře. Okolo vede cesta s lipovou alejí, která je prohlášena významným krajinným prvkem. Mobiliář kaple je cenným dokladem řemeslné práce našich předků.

Doprava

Město Chotěboř je od Polné vzdáleno cca 30 km. Spojení  mezi oběma městy je možné autobusovou dopravou (přestupový spoj), dle platného jízdního řádu. Silnice je vhodná i pro cykloturistiku (cyklotrasa: Polná, Přibyslav, Žižkovo Pole, Havlíčkova Borová, Jitkov, Střížov, Příjemky, Chotěboř)

Jaroměřice nad Rokytnou

Město ležící v Jaroměřické kotlině na úpatí Českomoravské vrchoviny asi 13 km od Třebíče. Bohaté svým kulturním dědictvím, tamním barokním zámkem s kostelem svaté Markéty a působením Františka V. Míči a Otokara Březiny.

Podle legendy bylo založeno v r. 1131 v místech, kde kníže Jaromír z rodu Přemyslovců skolil mohutného jelena. Místo se knížeti zalíbilo, a kázal tedy místo vymýtit a zjara rozměřit pro budoucí město a menší hrad. A od jarního měření získalo město své jméno. Jelen pak je po staletí ve znaku města.

Turistické informační centrum

nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

+420 568 408 026, www.jaromericenr.cz, mks@jaromericenr.cz

Muzeum Otokara Březiny
Bylo zřízeno Společností Otokara Březiny v roce 1931 v domě, kde až do své smrti bydlel. Ve fasádě domu je zasazena pamětní deska s básníkovým reliéfem, vytvořená podle podobizny od  Františka Bílka. V přízemí muzea je umístěna kancelář společnosti a studijní knihovna. V poschodí – bývalém básníkově bytě – najdeme expozici uměleckých děl a osobních předmětů z Březinova majetku. Muzeum je otevřeno od dubna do konce října mimo pondělí od 9 do 16 hodin.
Chrám Sv. Markétky
Rovnocennou a nedílnou součást zámeckého souboru tvoří chrám sv. Markéty.  Klenba v kupoli lodi nese fresku, oslavující sv. Markétu. Baroknímu hlavnímu oltáři dominuje obraz Neposkvrněného početí s třinácti výjevy ze Starého a Nového zákona. Chrám byl v polovině minulého století v havarijním stavu a byl zachráněn díky děkanu P. Václavu Küchlerovi a s pomocí místních farníků. Vrata kostela byla ozdobena reliéfy místního učitele Josefa Kapinuse.
Doprava
Město Jaroměřice nad Rokytnou je od Polné vzdáleno asi 50 km. Spojení mezi oběma městy je možné autobusovou dopravou (přestup Jihlava – odtud možno i vlakem), dle platného jízdního řádu.

 

Jihlava

Jihlava se nachází uprostřed Českomoravské vrchoviny na hranici mezi Čechami a Moravou (dokladem této skutečnosti jsou čtyři dodnes zachované hraniční kameny). Město se pyšní především řadou raně gotických a renesančních památek, kterými se - co do počtu a zachovalosti - řadí mezi nejvýznamnější města ve střední Evropě. V roce 1982 získala Jihlava statut Městské památkové rezervace, která svými 213 památkově chráněnými objekty a desítkami dalších movitých památek i pestrou minulostí nabízí návštěvníkům skutečně nezapomenutelné zážitky.
Turistické informační centrum Jihlava
Masarykovo náměstí 2, 586 01 Jihlava
+420 567 167 158, fax +420 567 167 157, www.visitjihlava.cz, tic@jihlava-city.cz,

Brána Matky Boží

Typický symbol města a zároveň jedinou branou, která se zachovala z původních pěti středověkých městských bran. Vznikla v době výstavby města a jeho hradebního systému na začátku 2. poloviny 13. století.

V současnosti je brána zpřístupněna veřejnosti jako vyhlídková věž a výstavní galerie. Nachází se zde stálá expozice reprodukcí obrazů „Z historie Jihlavy“ akademického malíře Gustava Kruma a expozice Jihlavská pevnost. Od roku 2003 je vyhlídková plošina na vrcholu věže využívána astronomickou společností, která má ve čtvrtém poschodí svoji expozici.

Dům Gustava Mahlera

Počátky původně středověkého domu ve Znojemské ulici č.p. 4 spadají do 16. století.

Na průčelí domu s barokizujícím portálem je pamětní deska Gustava Mahlera, která je dílem akademického sochaře Milana Knoblocha. Byla odhalena 19. 6. 1960 v rámci oslav 100. výročí Mahlerova narození. V domě je stálá expozice Gustav Mahler a Jihlava, která je věnovaná nejen samotné osobnosti tohoto významného hudebního skladatele a dirigenta světového významu a jeho rodině (část Gustav a Alma), ale zabývá se i soužitím české, německé a židovské národnosti v jihlavském prostoru.

Doprava

Město Jihlava je od Polné vzdáleno asi 18 km. Spojení mezi oběma městy je možné autobusovou dopravou (přímý spoj), dle platného jízdního řádu. Silnice je vhodná i pro cykloturistiku.

 

Náměšť nad Oslavou

Náměšť nad Oslavou vznikla jako původní trhová osada u brodu přes řeku Oslavu. Teprve ve 14. století, za pánů z Lomnice, se Náměšť stala poddanským městečkem spravovaným vrchností. Od nepaměti měla Náměšť právo dvou výročních trhů a řadu dalších privilegií. K obrovskému kulturnímu a hospodářskému rozkvětu obce došlo v době předbělohorské za Žerotínů, významných mecenášů kultury českobratrské. Od poloviny 18. století významně ovlivňovali život městečka poslední majitelé panství Haugwitzové. V roce 1850 se stala Náměšť sídlem soudního okresu a v roce 1923 byla  povýšena na město.

Informační centrum

Masarykovo nám. 100, 675 71 Náměšť nad Oslavou

+420 568 620 493, www.namestnosl.cz, mks-namest@iol.cz,

Zámek

Původně moravský knížecí hrad. Ve 13. století získal hrad charakter gotické pevnosti. Další dostavbu, ze které se zachovala válcová věž, prováděli ve 2. polovině 14. století již noví majitelé, páni z Lomnice. Dále se střídali majitelé, až se v roce 1563 stali jeho majiteli Žerotínové. Jan st. ze Žerotína přestavěl hrad v letech 1572-1579 na renesanční zámek.

Poslední majitelé Haugwitzové obohatili kulturní, zvláště hudební život. Haugwitzové vlastnili zámek až do roku 1945, kdy byl zámek zkonfiskován a upraven na letní sídlo prezidenta republiky.

Barokní most se sochami

Barokní most přes řeku Oslavu dal postavit majitel náměšťského panství hrabě Václav Adrian z Enkenvoirtu v roce 1737 na místě původního mostu, strženého povodní v roce 1706. Stavbu dokončili další majitelé panství Kufštejnové. Ti v roce 1744 nechali most osadit kolekcí 20 barokních soch, která umocňuje jedinečnost této stavby. Autorem návrhů a snad i modelů těchto soch je Josef Winterhalder starší. Sám snad z pískovce vytesal 4 anděly a další 4 sochy světců. Zbývající sochy zhotovil Alexander Jelínek.

Doprava

Město Náměšť nad Oslavou je od Polné vzáleno cca 58 km. Leží na silničním i železničním tahu Brno – Jihlava, 22 km města Třebíč a 8 km od dálnice D1 sjezd 162. Okolí Náměště křižuje řada cyklostezek, nejvýznamnější je asi Mlynářská cyklostezka vedoucí z Nového Města na Moravě do rakouského Hardeggu.

 

Nové Město na Moravě

Desetitisícové správní centrum Vysočiny s bohatou kulturní a sportovní tradicí a širokou nabídkou služeb. Rodiště významných sochařů J. Štursy a V. Makovského, malířů a dalších umělců.

Ve městě se nachází mnoho pamětihodností a významných  turistických cílů např. Horácká galerie a Horácké muzeum. V okolí jsou sjezdovky i desítky kilometrů udržovaných lyžařských stop. Ve sportovním ski areálu jsou pravidelně pořádány mezinárodní závody v běžeckém lyžování a biatlonu. V roce 2013 se zde uskuteční Mistrovství světa v biatlonu.

Městské informační centrum Nové Město Nové Moravě

Vratislavovo náměstí 97,  592 31 Nové Město na Moravě

+420 566 650 254, www.nmnm.czic@nmnm.cz

Stará radnice – Bývalá renesanční radnice z pol. 16. stol., ve které se dnes nachází Horácké muzeum s jedinečnou atrakcí v atriu muzea - soubor pohyblivých lidových figurek poháněný vodním kolem „Vírský mlejnek“.

Zámek - areál pochází ze 16. století  a přestavěn byl po požáru města v 1. pol. 18. století Jedná se o sled několika budov se dvěmi uzavřenými nádvořími. Umístění památky na historickém centrálním náměstí tvoří dominantu města. Dnes se zde nachází expozice Horácké galerie.

Doprava

Nové Město na Moravě je od Polné vzdáleno cca 33 km. Autobusové spojení s přestupem ve Žďáře nad Sázavou.

 

Pacov

Město Pacov, rodiště významného českého básníka Antonína Sovy, najdete na rozhraní kraje Vysočina a Jihočeského kraje, mezi Pelhřimovem a Táborem. Počátky města klademe do 13. století, o čemž svědčí první písemné zprávy a dochované hmotné prameny. Městská památková zóna zahrnuje historické jádro Pacova a některé přilehlé ulice. Ozdobou města jsou četné opravené a udržované památky a domy na náměstí, nově opravený zámek a další. Okolí města nabízí ideální podmínky pro aktivní trávení volného času – značené trasy pro pěší i cykloturistiku.

Turistické informační centrum Mikroregionu Stražiště

Hronova 1078, 395 01 Pacov
+420 608 302 065,+420 565 443 307, www.infocentrum.straziste.cz

Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově

Muzeum nesoucí jméno významného českého básníka Antonína Sovy, bylo založeno v roce 1908 historikem prof. Ferdinandem Pakostou. Instituce sbírá a uchovává památky dokumentující minulost a přítomnost města a okolí. V muzeu je uložena osobní a literární pozůstalost Antonína Sovy a mnoha dalších význačných rodáků a osobností, unikátní materiály k mezinárodním motocyklovým závodům na Pacovském okruhu v letech 1905-1906 ad.

Městská památková zóna

Městská památková zóna v Pacově byla vyhlášena v roce 1990 pro svůj historický , středověký původ a množství stavebních a kulturních památek. S dalšími stavbami tvoří urbanistický celek. Zóna je tvořena širším centrem města včetně zámku s parkem a dále zahrnuje bývalá předměstí. Návštěvníky na náměstí Svobody zaujme např. radnice postavená v letech 1921-1923 a fara č. p. 2, historická budova zvaná též dolejší zámek.

Doprava

Město Pacov je vzdáleno od Polné cca 64 km. Spojení mezi oběma městy je možné autobusovou či kombinovanou dopravou (přestupový spoj), dle platného jízdního řádu. Zdatnější cyklisté mohou využít poměrně kvalitní a méně frekventované komunikace na trase Polná – Humpolec – Želiv – Křelovice – Hořepník – Pacov či kombinaci značených cyklotras.

 

Počátky

Počátky leží v katastru bývalého okresu Pelhřimov, v kopcích pokrytých lesy, s bohatstvím rybníků, pramenů potoků, které jsou počátky velkých řek. Odtud město odvozuje původ svého jména. Počátecko bylo osídleno ve l3. století. Nejstarším  známým majitelem byl Vítek ze Švábenic, postupně pak byly v držení pánů z Hardegga, z Hradce, Slavatů a Šternberků. Jako věno ze Šternberka, na sklonku l7. století přešlo žirovnické panství s Počátkami pod vládu Šternberků. Erby a iniciály jmen obou manželů Anny Lucie Slavatovny a Adolfa Wratislava jsou ve znaku města dodnes.

Informační centrum Počátky

Palackého náměstí 7, 394 64 Počátky

+420 561 034 920-1, www.pocatkly.cz, infocentrum@pocatky.cz

Radnice

Městský úřad, č. p. l. Ranně barokní ze 17. století, upravena po požáru 1821 a sousoší Jana Nepomuckého z roku 1717 vytvořené Františkem. Baugutem

Městská památková zóna

Městkou památkovou zónou jsou Počátky od r. 1989. Zónu tvoří trojúhelníkovité náměstí Palackého s dominantou Kostela sv. Jana Křtitele a sousoším Jana Nepomuckého. Náměstí je ohrazeno hradební zdí, původně se dvěmi vstupními branami.

S historií města se můžete seznámit v muzeu, které je nejstarší v pelhřimovském okrese. Kostel je připomínán kolem r. 1273, po požáru roku 1653 byl barokně přestavěn. Věž byla z větší části dřevěná, proto musela být nově vystavěna. Věž je od dubna do září přístupná.

Doprava

Město Počátky je od Polné vzdáleno cca 50 km.  Spojení mezi oběma městy je možné autobusovou dopravou (přestup Jihlava), dle platného jízdního řádu. Cykrotrasa po fialové do Jihlavy dále směr Jezdovice, Batelov, Horní Dubenky, Počátky

 

Přibyslav

Nachází se na horním toku řeky Sázavy. První písemná zmínka pochází z roku 1257 v souvislosti s těžbou stříbra. Středověký původ města připomíná podkovitý tvar náměstí a podzemní systém chodeb. Nejstarší dochovanou stavbou je gotická městská věž, která se nachází v těsném sousedství barokního kostela, fary a panského špitálu. Nedaleko Přibyslavi, u dnešní obce Žižkovo Pole zemřel dne 11. října 1424 Jan Žižka z Trocnova. Zde stojí Žižkova mohyla. Ve městě se narodil známý nakladatel Jan Otto, stavitel akademik Stanislav Bechyně nebo akademický sochař Roman Podrázský, jehož díla jsou ozdobou celého města.
Kulturní zařízení města Přibyslav, Informační centrum a městské muzeum
Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav
+420 569 484 257, +420 569 484 361, wwwkzmpribyslav.cz, www. pribyslav.cz,  ic@pribyslav.cz, knihovna@pribyslav.cz
Přibyslavský zámek

Sídlo Centra hasičského hnutí Čech, Moravy a Slezska (www.chh.cz). První část tohoto objektu nechal v roce 1560 postavit pan Zachariáš z Hradce jako svůj lovecký zámeček. V současnosti  se zde nachází největší hasičské muzeum, které mapuje činnost sborů nejen u nás v republice, ale takřka v celém světě.
Kurfürstův dům

Starý měšťanský dům, se sídlem městského muzeua a Kulturního zařízení města Přibyslav. V jeho stále expozici se můžete seznámit s nejstarší historií města Přibyslav, popřípadě se stylem bydlení a odívání v této oblasti Vysočiny. Nejcennějším exponátem je soubor fragmentů mlecích kamenů ze středověké drtírny rudy nebo nákres, který přibližuje zpracování rud ve středověku.
Doprava

Město Přibyslav je od Polné vzdáleno cca 11 km. Spojení mezi oběma městy je možné autobusovou dopravou (přímý spoj), dle platného jízdního řádu. Silnice je v hodná i pro cykloturistiku.

 

Telč


Telč patří k nejstarším městům v ČR a je velmi vyhledávaným a obdivovaným místem. Sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů na historickém náměstí nezapřou italskou inspiraci a dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Pro svou stavební a architektonickou jedinečnost bylo město prohlášeno městskou památkovou rezervací a roku 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Informační centrum Telč

nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

+420 567 112 407 – 8, www.telc-etc.eu, info@telc-etc.cz

 

Věž sv. Ducha

Pozdně románská věž sv. Ducha z 1. pol. 13. století je nejstarší dochovanou stavební památkou v Telči. Z věže kostela je krásný výhled na Telč a jeho nejbližší okolí.

Městská galerie Hasičský dům

Na místě dnešní galerie stávala goticky sklenutá brána s renesančním štítem ze 17. století, kterou se vcházelo do masných krámů. Požár v roce 1871 byl impulzem pro založení hasičského sboru, zbourání masných krámů a vystavění hasičské zbrojnice. Hasičský dům je nejmladší budovou na telčském náměstí. Malá romantická stavba byla v roce 1944 přizpůsobena nové technice vybouráním dvou mohutných vjezdů, které zcela změnily charakter architektury budovy až do její rekonstrukce v roce 2004. Galerie pořádá ročně pět autorských výstav.

Doprava

Město Telč je od Polné vzdáleno cca 48 km. Spojení mezi oběma městy je možné autobusovou dopravou (přestup Jihlava – odtud možno i vlakem), dle platného jízdního řádu. Silnice je vhodná i pro cykloturistiku.


Fotogalerie