města

 

Třeboň - Historické město roku 1996

 
 
 

Město obklopené rybníky, první zmínky z pol. 13. stol.  Od r. 1365 se objevuje i český název, dříve pouze Wittingau (Vítkův luh). Největšího rozmachu dosahuje Třeboň v 16. a na počátku 17. stol.  za Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Po r. 1611 přicházejí Švamberkové, r. 1660 se stávají vlastníky třeboňského panství Schwarzenbergové. V 19. stol. vznikají v Třeboni rašelinové lázně. Od r. 1960 má město lázeňský statut, r. 1978 vyhlášeno městskou památkovou rezervací a r. 1979 centrem CHKO Třeboňsko.

Další historická města v okolí Blatná, Soběslav, České Budějovice a Tábor

Praktické informace:

Informační a kulturní středisko města Třeboň

Masarykovo nám. 103,  379 01 Třeboň

+420 384 721 169, +420 724 064 504 , www.itrebon.cz, info@itrebon.cz

X.-IV. po-pá 9.00-17.00, V.a IX. po-so 9.00-17.00, VI.-VIII. po-so 9.00-18.00, ne 10.00-17.00 hod.

Doprava

Vlakové spojení ČD, město má dvě stanice: Třeboň, Třeboň Lázně

Autobusové spojení: autobusové nádraží Třeboň

Město Třeboň se nachází na křižovatce hlavních spojnic Brno - České Budějovice a Praha – České Velenice, automobilové spojení tudíž bez problémů

Cyklistika: město Třeboň leží v průsečíku hlavních cyklistických tras jižních Čech

Lodní doprava: ve městě na přilehlém rybníku Svět v hl. sezóně

Letecká doprava: nejbližší letiště se nachází v Plané u Českých Budějovic a v Hosíně

Doporučujeme navštívit:

Státní zámek Třeboň

Jeden z největších zámeckých komplexů v České republice. Původně panský dvorec změněný na kamenný hrádek, zmiňovaný r. 1374.  Na jeho místě vystavěno honosné renesanční sídlo českého rodu Rožmberků. Dále patřil Habsburkům, Švamberkům, po r. 1660 pak mocnému rodu Schwarzenbergů. Návštěvníkům k dispozici tři prohlídkové trasy a půvabný zámecký park. Na zámku dále bývalý Rožmberský archiv, dnes ve správě Státního oblastního archivu Třeboň.

Dům přírody s expozicí Třeboňsko – krajina a lidé

V historickém suterénu rožmberského traktu zámku v Třeboni se nachází moderně pojatá expozice o fenoménu třeboňského rybníkářství, jeho slavných zakladatelích a dílech. K vidění jsou i výjevy z Schwarzenberského hospodaření a dějin třeboňského lázeňství. Působivá je rovněž trojrozměrná instalace flóry a fauny Třeboňska, ke shlédnutí se dále nabízí v projekčním sále kolekce filmů (např. o podzimních výlovech).

Pozor: nově přidány fotografie v příloze: P523.JPG       P527.JPG

Historické Masarykovo náměstí

Původně trhové náměstí s renesanční žulovou kašnou (1569) a Mariánským sloupem z r. 1780, obklopené měšťanskými domy s gotickými a renesančními jádry i sklepy. Většina budov má dnes barokní či klasicistní podobu, novější je budova spořitelny. Nejvýznamnější stavbou na náměstí je původně renesanční Stará radnice s vyhlídkovou věží, vysokou 31,5 m. V radnici dnes městské muzeum, k budově přiléhá  klasicistní divadlo a v r. 2010 zrekonstruované kino Světozor, původně z r. 1920.

Bývalý Augustiniánský klášter

Původní gotický klášter, založený r. 1367 s dochovanou křížovou chodbou, rajským dvorem, kaplí sv. Vincence a gotickým dvojlodím kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí. V něm byl původně umístěn deskový oltář s deskovými obrazy tzv. Mistra třeboňského oltáře, které náleží k vrcholným dílům české gotické deskové malby. Originály jsou dnes v Národní galerii v Praze, kopie pak v městském muzeu. Od r. 1400 je v kostele umístěna půvabná opuková socha Madony s děťátkem.

Divadlo Josefa Kajetána Tyla

Empírové divadlo bylo vybudováno v r. 1832 v prostorách vyhořelé někdejší sladovny městského pivovaru. Nad hledištěm je zavěšen dřevěný zlacený lustr. Malířská výzdoba stropu, jevištního portálu i opony je dílem malíře V. Skály. V divadle již krátce po jeho založení opakovaně hostoval autor textu české hymny J.K.Tyl. Dnes v něm rády hostují přední české činoherní soubory i místní ochotnické soubory. Své koncerty zde pořádá i amatérský Třeboňský lázeňský symfonický orchestr, založený r. 1959.

Nenechte si ujít:

Novoroční ohňostroj ( leden )

AniFilm, mezinárodní festival animovaných filmů ( duben )

Okolo Třeboně, multižánrový hudební festival ( červen )

Třeboňská nocturna, tradiční mezinárodní festival klasické hudby v Třeboni ( červenec)

Historické slavnosti Jakuba Krčína ( červenec )

Lázeňská Třeboň, zábavná prezentace třeboňských lázní ( srpen )

Rybářské Slavnosti v Třeboni, přehlídka a pocta rybníkářskému řemeslu a tradicím ( srpen )

Svatováclavský jarmark ( září )

Advent a Vánoce v Třeboni ( prosinec )

Nezapomeňte navštívit i další historická města:

Blatná

Město ležící v severozápadní části Jihočeského kraje. První písemná zmínka o Blatné je z r. 1235, dále vlastnili osadu Bavorové ze Strakonic. V 15. a na počátku 16. století je blatenský hrad centrem dominia Pánů z Rožmitálu. Roku 1601 Blatná císařem Rudolfem II. povýšena na město. To je zasazeno do krajiny, tvořené mírnými žulovými pahorky a hladinami překrásných rybníků. Jméno dostalo město podle blat, mezi nimiž bylo založeno, jeho historické jádro je městskou památkovou zónou.

Infocentrum

Tř.J.P.Koubka 4 , 388 01 Blatná

+420 383 323 100, www.ciao.czinfocentrum@mesto-blatna.cz

Zámek Blatná

Vodní zámek Blatná, založen původně jako blatný hrad, o němž je první písemná zmínka r. 1235 a podle kterého dostala jméno i poblíž vznikající osada. Z hradu je nejstarší částečně dochovaná románská kaple (1220). V 15. století za pánů z Rožmitálu byla postavena většina budov: obranná věž, pozdně gotický palác a Rytířský sál. V r. 1798 získávají Blatnou Hildprandtové. Za nich prováděny vnitřní úpravy i regotizace celého objektu. Hildprandtova rodina pokračuje i nyní v rozsáhlé rekonstrukci zámku.

Městské muzeum Blatná

Založeno bylo r. 1922. Současně s muzeem pak Okresní muzejní spolek. V roce 1974 byl ustaven Památník města Blatné, spravovaný Muzeem středního Pootaví ve Strakonicích.Od r. 1979 bylo znovu obnoveno Městské muzeum jako regionální muzeum Blatenska. Má bohaté sbírky, zejména archeologické, etnografické a sbírku výtvarného umění. Od r. 2004 muzeum zpřístupnilo galerii pro výstavy volného výtvarného umění.

Doprava

Blatná je vzdálená od Třeboně cca 100 km, je dostupná jak vlakem (s přestupem v Českých Budějovicích a Strakonicích), tak i autobusovou dopravou s přestupem rovněž v Českých Budějovicích. 100 km autem mezi Blatnou a Třeboní lze překonat zhruba za 1,5 hodiny. Zdatný cykloturista přejede do Třeboně z Blatné za jeden den.

Soběslav

Město leží na soutoku Lužnice a Černovického potoka v malebné jihočeské krajině,  po 300 let bylo spjato s rodem Rožmberků. Soběslav je atraktivní množstvím kulturních památek a přirozeným centrem pro své okolí. Turisty lákají do Soběslavi nenáročné cyklotrasy, které vybízejí k rodinným výletům po okolních obcích. V nich jsou k vidění statky budované ve stylu selského baroka, v okolí pak rozsáhlé lesy, rybníky, rašeliniště a množství dalších kulturních a přírodních památek.

Informační středisko

Náměstí Republiky 1/1 , 392 01 Soběslav

+420 381 508 105 , www.musobeslav.cz, icko@musobeslav.cz , kocourkova@musobeslav.cz

Smrčkův dům je jediným dochovaným renesančním domem v Soběslavi. V polovině 16. století údajně patřil Rožmberkům, za Viléma byl přestavěn do nynější podoby, čemuž nasvědčují rožmberské růže, vytesané do kamenných ostění sklepních dveří. Dochovaný nápis na průčelí budovy však nese jméno Řehoř Smrčka a letopočet 1564. V 60. letech 20. století byl dům opraven a stal se sídlem národopisného muzea.

Hřbitovní kostel sv. Marka - založený roku 1650 soběslavským primátorem Zachariášem Markem

Markovským. Na jižní straně kostela stojí barokní osmiboká kaple s kopulí zdobenou nádhernou

freskou představující svatou trojici. Na severní straně kostelní lodi se nachází kamenná kazatelna s pětilistou růží z r. 1660. V současnosti je kostel využíván jako Galerie sv. Marka.

Doprava

Z Třeboně do Soběslavi je možno využít vlakového spojení (33 km) s přesedáním ve Veselí nad Lužnicí. Velmi dobrá dostupnost jak automobilovou, tak i autobusovou dopravou (34 km).

Cyklisté mohou zvolit cyklotrasu č. 1034 z Třeboně k hrázi Rožmberského rybníka do Klece a dále po cyklotrase č. 1170 do Kardašovy Řečice přes Pluhův Ždár (zámek) do Červené Lhoty (vodní zámek) a dále po cyklotrase č. 1136 přes Dírnou (zámek), Lžín a Přehořov (židovský hřbitov) do Soběslavi. (cca 50 km nenáročné trasy). Z Klece je možné zvolit kratší trasu po hrázích rybníků Naděje a Láska do Valu, a dále přes Drahov, Zlukov, Záhoří, Lžín a po cyklotrase č. 1170 přes Přehořov do Soběslavi(celkem cca 40 km nenáročné trasy).

České Budějovice

V samotném srdci jižních Čech, na soutoku řek Vltavy a Malše, bylo v roce 1265 založeno město České Budějovice králem Přemyslem Otakarem II. Půdorysný plán města vyměřil zvíkovský purkrabí Hirzo, na čtvercové náměstí navazuje pravidelná síť ulic.

Klenotem Českých Budějovic je historické jádro s množstvím cenných církevních i světských staveb, s gotickými, renesančními a hlavně pak barokními domy, s unikátně zachovaným podloubím kolem celého náměstí.

Turistické informační centrum

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 2 , 370 92 České Budějovice

+420 386 801 413, www.cb-info.cz, infocb@c-budejovice.cz

Černá věž, nepřehlédnutelná dominanta města. Její stavba v letech 1549-1577 měla navenek vyjadřovat hospodářský rozmach Českých Budějovic, zároveň sloužila jako zvonice a hláska, z jejíhož ochozu bylo město nepřetržitě hlídáno před nebezpečím požáru. Pod vedením italských stavitelů vyrostla věž do tehdy závratné výšky 72,25 metrů. V současnosti patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům pro krásný rozhled z ochozu, který se nachází 46 metrů nad zemí.

Dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie

Objekt patří k nejstarším stavbám ve městě. Toto místo obdržel dominikánský řád hned po založení města a sídlil zde více než 500 let. Na stavební podobě se podepsalo několik slohů, hlavní je však gotika. Ve 14. století byl kostel vyzdoben barevnými freskami ze života svatých. Ke kostelu přiléhá gotická křížová chodba s rajskou zahradou, při vchodu do křížové chodby jsou do zdi vsazeny náhrobní kameny.

Doprava

České Budějovice jsou vzdálené od Třeboně pouze 28 km, a proto jsou velmi dobře dostupné jak automobilovou, tak i autobusovou dopravou. Cyklisté mohou přijet do Českých Budějovic po cyklotrase č. 122, která obě města spojuje. Vlakové spojení mezi městy existuje s přestupem ve Veselí nad Lužnicí nebo v Českých Velenicích.

Tábor

Město, původní Hradiště založené Přemyslem Otakarem II. (první zmínka z r. 1368), postavené na kamenném ostrohu nad řekou Lužnicí, proslavil Jan Žižka a s ním spojená doba husitská. Historické centrum však nabízí i dnes k prohlídce středověké opevnění, Husitské muzeum, podzemní chodby, hrad Kotnov s Bechyňskou bránou a expozici Táborský poklad v bývalém pivovaru. V novější části města lze navštívit Botanickou zahradu. Z doby největší slávy města je i vodní nádrž Jordán, na západním předměstí pak barokní chrám v Klokotech.

Infocentrum Město Tábor

Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

+420 381 486 230, www.tabor.czinfocentrum@mutabor.cz

Husitské muzeum Tábor

Expozice Husitského muzea je umístěna v prostorách pozdně gotické budovy táborské radnice. Výstavní sály seznamují s kořeny husitství, osobností Mistra Jana Husa, vznikem Tábora i husitským vojevůdcem Janem Žižkou z Trocnova. Zajímavý je rovněž Gotický sál, druhý největší gotický interiér v ČR. V muzeu se nachází vstup do středověkých podzemních chodeb, prohlídková trasa dlouhá 700 m je v současné době vyhledávaným cíl turistů.

Hrad Kotnov

Dominantu nejstarší dochované architektonické památky v Táboře představuje hrad Kotnov. Z ochozu věže může návštěvník obdivovat krásu města i okolí. Původní táborský hrad se pyšnil 4 válcovými a jednou hranolovou věží. Velkou ránu zasadil hradu požár v roce 1532. Od té doby sloužil především k hospodářským účelům, nacházela se zde i městská šatlava a pivovar. K hradu přiléhá Bechyňská brána, jediná dochovaná brána původního městského opevnění.

Doprava

Tábor je vzdálen od Třeboně 53 km, a proto je velmi dobře dostupný jak automobilovou, tak i autobusovou dopravou. Vlakové spojení mezi městy existuje s přestupem ve Veselí nad Lužnicí.

Cyklisté mohou přijet do Tábora po trase Třeboň – Klec (trasa č. 1034) Klec –  Jemčina Kardašova Řečice – Pluhův Žďár (trasa č. 1170) Pluhův Žďár – Červená Lhota – Tučapy – Planá nad Lužnicí – Lom  (trasa č. 32) Lom – Tábor (trasa č. 11) celkem 76 km.


Fotogalerie